položek
s DPH
  • Zobrazit

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

Pro vyřízení objednávky není nutné souhlas udělit. Jedná se o oprávněný souhlas, který prodejce má automaticky v souvislosti s povinností splnění závazku ze smlouvy a vyřízení objednávky.

Tedy pokud zákazník nezaškrtne souhlas, na vyřízení objednávky to nemá vliv, bude vyřízena.

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Ludmila Masopustová, IČ 63142368, 411 01 Píšťany 81, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Litoměřice, Česká Republika   (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: FAJN-KOUPELNY.cz, areál firmy Bravea, Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, adresa elektronické pošty info@fajn-koupelny.cz, telefon +420 416836166, mobil +420 774128546.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

TOTOŽNOST ZPRACOVATELE

Zpracovatelem Vašich osobních údajů jsou pro účely zajištění dopravy TOPTRANS EU, a.s., organizační složka IČ 28202376; pro účely hostingu NetDirect s.r.o., IČ 24271098 a iPodnik Cloud s.r.o. IČ 29004349; pro účel zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky Heureka Shopping s.r.o. IČ 02387727, pokud zákazník nevyjádřil nesouhlas se zasláním dotazníku; (dále jen „zpracovatel“).

 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou pro účely dopravy TOPTRANS EU, a.s., organizační složka IČO: 28202376, pro účely hostingu NetDirect s.r.o., IČ 24271098 a iPodnik Cloud s.r.o. IČ 29004349.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

FAJN-KOUPELNY.cz                                  Tel.: 416 836 166
Ludmila Masopustová                            Mobil: 774 128 546
Píšťany 81, IČ 63142368                            E-mail: info@fajn-koupelny.cz
411 01 PíšťanyFACEBOOK

JavaScript musí být povolen